Nửa đêm mò bướm mẹ kế

Nửa đêm mò bướm mẹ kế. Thằng con ngoan thèm muốn mẹ kế từ lâu hôm nay mới được ngắm lồn mẹ kế khi đang ngủ.